Privacy policy

PRIVACY STATEMENT STAMPIX BV

Bij Stampix, zijn we toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Wie zijn wij?

Stampix is een online platform dat Gebruikers een dienst aanbiedt om fotoproducten te bestellen, hetzij na een online betaling, hetzij gratis door middel van een promotiecode ("Code"). De Codes kunnen worden verkregen via verschillende kanalen, waaronder maar niet beperkt tot e-mail, mobiele communicatie, sociale media of derde partijen die de codes verspreiden. Stampix matcht zorgvuldig de Gebruiker en de derde partijen die de dienst financieren ("Klant") door het analyseren van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker. Onder het motto 'de juiste boodschap aan de juiste persoon' streven wij ernaar relevante reclame aan te bieden op onze gratis producten.

Hoe verzamelen wij informatie?

Stampix verkrijgt informatie over Gebruikers wanneer Gebruikers gebruik maken van de volgende middelen om hun foto's gratis af te drukken: onze Mobiele Applicaties ("App"), onze Websites, onze Messenger Bot en de op maat gemaakte webapplicaties voor klanten ("Microsites"). Daarnaast verzamelen wij informatie als Gebruikers zich registreren om nieuwe promotionele Codes te ontvangen of als Gebruikers een code of product kopen.

Welke soort informatie wordt verzameld?

De persoonlijke informatie die wij verzamelen omvat:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • geslacht;
 • taal;
 • geboortedatum (facultatief);
 • afleveradres(sen) en e-mailadres;
 • afbeeldingen;
 • voorkeuren voor fotoformaat per bestelling;
 • metadata van uw afbeeldingen (inclusief maar niet beperkt tot tags, locatie, datum ...)
 • codes die u in het verleden heeft gebruikt;
 • correspondentie met en van Stampix;
 • voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van communicatie van Stampix;
 • informatie over uw gebruik van Stampix, uw browsen op onze app en website en online aankoopactiviteit bij het kopen van een printcode.
 • factuuradres (indien van toepassing);
 • telefoonnummer(s) (optioneel);
 • google gebruikersnaam (optioneel);
 • Instagram-gebruikersnaam (optioneel);
 • Facebook-gebruikersnaam (optioneel); 
 • Smartphone apparaat; en
 • Gegevens die wij u kunnen vragen in te dienen om uw identiteit te verifiëren. We kunnen dit verzoek doen als we het gebruik van nepaccounts vermoeden. Voor meer informatie, bekijk onze fair use policy.
 • Aanvullende persoonlijke gegevens, op verzoek van een Klant om gebruik te kunnen maken van sommige van onze diensten. Bijvoorbeeld, als een code alleen geldig is voor studenten, kunnen gebruikers gevraagd worden hun studentenkaartnummer in te voeren en aan te geven voor welke cursus zij zich hebben ingeschreven. Deze informatie zal alleen worden gebruikt om de dienst te verlenen waarvoor de informatie werd gevraagd.

Hoe wordt uw informatie gebruikt?

Persoonsgegevens worden door ons verzameld, verwerkt, opgeslagen, gebruikt en/of geanalyseerd met het oog op:

 • de dienstverlening van Stampix aan Gebruikers;
 • aspecten van Stampix ervaring op maat te maken om aan hun behoeften te voldoen;
 • de reclame op Stampix-product afstemmen in het geval een promotiecode werd gebruikt;
 • contact opnemen met Gebruikers voor productonderzoeksdoeleinden; 
 • contact opnemen met Gebruikers voor marktonderzoeksdoeleinden;
 • gepersonaliseerde producten te creëren die de Gebruiker heeft geselecteerd;
 • deze producten aan de Gebruiker leveren;
 • een link leggen tussen het account van de Gebruikers en productaankopen 
 • de identiteit van de Gebruikers verifiëren;
 • de Gebruiker voorzien van bestel- en leveringsinformatie;
 • klantenondersteuning te bieden;
 • contact op te nemen met de Gebruiker via e-mail en op de mobiele telefoon (bijvoorbeeld door het versturen van tekstberichten (SMS) en "push" meldingen)
 • marktonderzoek te doen (bijvoorbeeld naar klanttevredenheid)
 • fraude of andere misdrijven te voorkomen en op te sporen;
 • alle foto's scannen op NSFW (niet veilig voor het werk) inhoud; 
 • onderzoek doen om onze diensten te optimaliseren, gegevens zullen indien mogelijk geanonimiseerd worden;
 • nieuwe of bijgewerkte producten of diensten te onderzoeken, te ontwikkelen en te lanceren
 • automatisch gepersonaliseerde fotoproducten maken en voorstellen, mogelijk gemaakt door Stampix' eigen artificiële intelligentie software.

We automatically collect anonymous information about the Users use of Stampix (through Google Analytics). For example, Stampix automatically logs which channels Stampix Users access, which web browsers and websites link them to Stampix. This enables Stampix to compile statistics about the use of Stampix, to improve service and target advertising to Users  more accurately.

Hoe lang bewaren wij uw informatie?

De persoonsgegevens van een Gebruiker worden geanonimiseerd en opgeslagen tot 10 jaar na de laatste activiteit van de Gebruiker op een Stampix-kanaal. Op dat moment zullen alle orders gerelateerd aan het account van de Gebruiker permanent worden verwijderd. 

Alle bestellingen die via een op maat gemaakte Microsite voor een Klant zijn ontvangen, zullen na een redelijke termijn van 6 maanden na de besteldatum worden geanonimiseerd. Alle foto's gerelateerd aan bestellingen geplaatst via een branded of Stampix Microsite zullen 3 maanden na de besteldatum worden gearchiveerd. 

Wie heeft toegang tot uw informatie?

Stampix zal de persoonsgegevens van een Gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is om de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden te verwezenlijken. In dit verband geeft de Gebruiker bij het aanmaken van een Stampix account toestemming aan Stampix om persoonsgegevens door te geven aan partners waarmee Stampix samenwerkt om de (door de Gebruiker aangevraagde) diensten te leveren, zoals:.

 • betalingsproviders (b.v. om de betaling te verwerken of het witwassen van geld of fraude op te sporen/te voorkomen)
 • software en cloud providers (om hosting van (de gegevens in) de App of Microsites te faciliteren); en
 • freelancers of andere dienstverleners (b.v. om te helpen bij het ontwikkelen en leveren van de Stampix diensten en producten).

Stampix zal uw gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, tenzij de Gebruiker Stampix daarvoor op de volgende wijze toestemming heeft gegeven:

 • uitdrukkelijk akkoord te gaan - via een opt-in - om hun informatie aan derden te geven, om de aanbiedingen en promoties van hun producten en diensten te ontvangen. 
 • ons de instructie te geven om uw persoonlijke informatie te delen met websites en platforms van derden. 

Met uitzondering van het bovenstaande, zal Stampix geen persoonlijke gegevens van Gebruikers openbaar maken zonder hun gegeven toestemming, tenzij:

 • Stampix daartoe wettelijk gerechtigd is (bijvoorbeeld op grond van een gerechtelijk bevel of met het oog op misdaad- of fraudepreventie of -opsporing); 
 • Stampix in onderhandeling is met een derde partij met het oog op de verkoop of aankoop van het bedrijf of bedrijfsactiva, in welk geval wij uw persoonsgegevens bekend mogen maken aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijk bedrijf of activa; 
 • Stampix, of al haar activa, worden overgenomen door een derde partij, in welk geval persoonlijke gegevens van Stampix over haar klanten één van de overgedragen activa zal zijn; of 
 • Om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten waaraan u besloten heeft zich te houden af te dwingen of toe te passen, of om onze rechten, eigendom, veiligheid, klanten of anderen te beschermen.

Bij het aanmaken van een Stampix account geeft de Gebruiker Stampix toestemming om persoonsgegevens door te geven aan partners waarmee Stampix samenwerkt om de (door de Gebruiker aangevraagde) diensten te leveren.

Welke informatie wordt gedeeld met onze aanbevelingssoftware?

Stampix maakt gebruik van een foto-aanbevelingssoftware in onze mobiele applicaties - met of zonder internetverbinding. De foto-aanbevelingssoftware is een Artificiële Intelligentie programma dat de meta-data van foto's analyseert, bv. resolutie, scherpte, tags... en foto's rangschikt volgens hun kwaliteit. Stampix gebruikt dit software programma om de Gebruiker aanbevelingen te doen van hun beste foto's om af te drukken via de Stampix kanalen. Belangrijk: Terwijl de software draait op de telefoon van de gebruiker, zullen geen foto's of andere persoonlijke identificeerbare informatie met betrekking tot de foto's worden gedeeld met Stampix of haar partners. De enige foto's die worden gedeeld met Stampix zijn de foto's die de gebruiker besluit af te drukken.

Wat zijn de verschillende mogelijkheden met betrekking tot communicatievoorkeuren?

De e-mails ("Nieuwsbrieven") en berichten op mobiele telefoons ("Berichten") die wij u toesturen, vallen in twee categorieën uiteen:

Dienstberichten

Nieuwsbrieven en Berichten ("Serviceberichten") die naar Gebruikers worden gestuurd, vallen onder het legitieme belang van de diensten van Stampix en bevatten informatie over, onder meer maar niet uitsluitend: 

 • ongebruikte promotiecodes, 
 • nieuwe promotiecodes en/of aanbiedingen
 • nieuwe producten
 • onvolledige bestellingen, 
 • een bijna vervaldatum van een promotiecode, of 
 • om deel te nemen aan enquêtes ter verbetering van de service van Stampix.  

De Gebruiker kan Stampix op de hoogte stellen van zijn voorkeuren door zich op de volgende manieren aan of af te melden voor het ontvangen van onze Serviceberichten: 

 • Voor Nieuwsbrieven, door te klikken op de "afmelden" optie in onze nieuwsbrieven 
 • Bericht meldingen moeten worden gewijzigd in de instellingen van uw smartphone-apparaat.

Transactieberichten

E-mails die naar Gebruikers worden gestuurd en die informatie bevatten met betrekking tot de bestellingen en aankopen van de Gebruikers bij Stampix ("Transactieberichten") worden niet beïnvloed door de voorkeuren van de Gebruikers voor Nieuwsbrieven en andere Serviceberichten en kunnen niet worden verwijderd. Transactieberichten bevatten de volgende informatie, inclusief maar niet beperkt tot:

 • orderbevestiging 
 • afdrukstatus
 • verzendstatus
 • alle andere informatie met betrekking tot de bestelling of aankoop

Hoewel wij ons best doen om zo snel mogelijk aan uw voorkeuren te voldoen, kan het tot 7 dagen duren voordat wijzigingen in uw voorkeuren - een opt-in of een opt-out, of een uitschrijving - van kracht worden.

Voorkeuren

Een Gebruiker heeft de keuze om al dan niet informatie van Stampix te ontvangen. Indien een Gebruiker geen mededelingen van Stampix wenst te ontvangen over service, producten of nieuwe actiecodes, dan kan de Gebruiker zijn voorkeuren aangeven door de betreffende vakjes op het informatieformulier aan te vinken. Stampix zal nooit contact opnemen met Gebruikers voor marketingdoeleinden via e-mail, telefoon of sms, tenzij de Gebruiker vooraf toestemming heeft gegeven.

Hoe kan ik informatie opvragen en bijwerken?

De juistheid van persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Stampix werkt aan manieren om het voor Gebruikers gemakkelijker te maken om de informatie die Stampix bewaart te controleren en te corrigeren. In de tussentijd, als een Gebruiker zijn emailadres of huisadres wijzigt, of als een van de andere gegevens die Stampix bewaart onjuist of verouderd is, stuur dan een email naar Stampix naar: hello@stampix.com

Uw account verwijderen

Als een gebruiker zijn Stampix account wil verwijderen, stuur ons dan een e-mail op hello@stampix.comWij zullen het account binnen de 48 uur verwijderen. Uw account is gekoppeld aan uw telefoonnummer, dat zal worden opgeslagen voor verificatiedoeleinden in het geval u uw account opnieuw wilt activeren. Uw telefoonnummer zal worden verwijderd 10 jaar na uw laatste activiteit in de Stampix App.

Beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen verlies, misbruik of wijziging van uw informatie

Stampix verplicht zich alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, vernietiging, onbedoelde wijzigingen, beschadiging of openbaarmaking. Stampix zal alle verstrekte persoonlijke informatie opslaan op haar beveiligde servers. Informatie met betrekking tot elektronische transacties die is ingevoerd op onze website zal worden beschermd door middel van encryptie technologie. Niettegenstaande Stampix' veiligheidsbeleid, controles en haar inspanningen in het algemeen, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd door Stampix. Aangezien geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is, kan Stampix geen absolute veiligheid garanderen.

Links naar andere websites

De Stampix-website of andere kanalen kunnen links bevatten naar andere websites die worden beheerd door andere organisaties of derden. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op Stampix-websites en -kanalen, dus Gebruikers worden aangemoedigd om de privacyverklaringen te lezen op de andere websites die worden bezocht. Stampix kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid en de praktijken van andere sites, zelfs indien een Gebruiker deze sites bezoekt via links op Stampix-websites of -kanalen. Bovendien, als u een link naar onze website maakt vanaf een site van een derde partij, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de praktijken van de eigenaren en exploitanten van die site van een derde partij en raden wij u aan het beleid van die site van een derde partij te controleren. In addition, if you link to our website from a third party’s site, we cannot be responsible for the privacy policies and practices of the owners and operators of that third party site and recommend that you check the policy of that third party site.

Overeenkomst

Wanneer een Gebruiker een Stampix account registreert, stemt de Gebruiker in met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens zoals vermeld in dit Privacybeleid.

Herziening van dit beleid

Dit beleid wordt regelmatig herzien. Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt op 3 december 2021.

Contact

Een verzoek om gegevens uit de Stampix database te verwijderen, een bezwaar tegen de profileringsactiviteit van Stampix of andere vragen met betrekking tot dit Privacybeleid kunt u sturen naar dpo@stampix.comVoor algemene vragen over service of producten kunt u contact opnemen met Stampix via hello@stampix.com.

Klachten

Indien een Gebruiker niet tevreden is over de wijze waarop Stampix zijn persoonsgegevens verzamelt, opslaat of anderszins behandelt of beveiligt, kan de Gebruiker contact opnemen met Stampix zoals hierboven aangegeven. Stampix is bereid alle maatregelen te nemen om deze situatie te verhelpen.

De Gebruiker heeft tevens het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop Stampix zijn persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt bij de Belgian Data Protection Authority (of de gegevensbeschermingsautoriteit van (i) zijn woonplaats of (ii) zijn werkplek) door een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies.